Takk for interessen

Takk for interessen

Din søknad om å bli kunde ligger nå til godkjenning. I de aller fleste tilfeller er søknaden behandlet innen 24 timer.